POŻEGNANIE: Śp. Ks. Krzysztof Świętoń SDS (1952-2016)

miniDnia 17 marca 2016 roku wspólnota salwatorianów oraz parafian węgorzewskiej parafii pw. MB Fatimskiej otrzymały smutną wiadomość o nagłej śmierci ks. Krzysztofa Świętonia SDS.

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych można zobaczyć w naszej galerii.
Ks. Krzysztof Świętoń urodził się dnia 13 marca 1952 roku w miejscowości Młoszowa niedaleko Trzebini. Wychowywał się, wraz z rodzeństwem, w domu Mariana i Marii zd. Trębacz. Ojciec był pracownikiem Polskich Kolei Państwowych w Trzebini a Mama zajmowała się prowadzeniem domu.

Sakramenty chrztu i bierzmowania otrzymał w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini-Sierszy. W 1959 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Młoszowej. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodziny, w 1963 roku, kontynuował naukę w szkole podstawowej w Trzebini. W 1967 roku rozpoczął edukację w liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie w 1971 roku zdał egzamin dojrzałości.

Dnia 19 czerwca 1971 roku złożył podanie o przyjęcie go do nowicjatu salwatorianów w charakterze kandydata na kapłana. Nowicjat rozpoczął 7 września 1971 roku w Bagnie. Pierwszą profesję zakonną złożył dnia 8 września 1972 roku w Bagnie. Tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Profesję wieczystą złożył 8 września 1977 roku w Bagnie. Święcenia diakonatu otrzymał dnia 29 kwietnia 1978 roku w Obornikach Śląskich z rąk bpa Tadeusza Rybaka. Następnie został skierowany na praktykę duszpasterską w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Bielsku Białej. Dnia 29 września 1979 roku przyjął święcenia prezbiteratu w Bagnie z rąk bpa Adama Dyczkowskiego. Następnego dnia, 30 września 1979 roku odprawił Mszę prymicyjną w kościele p.w. NSPJ w Trzebini.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Krzysztofa był dom zakonny w Bielsku-Białej przy ulicy Kluski 5, gdzie przy miejscowej parafii powierzono mu obowiązki katechety. Po dwóch latach posługi duszpasterskiej, dnia 4 kwietnia 1981 roku, zwrócił się do przełożonych z prośbą o pozwolenie na podjęcie studiów z zakresu teologii dogmatycznej. Mając na uwadze opinie wychowawców, począwszy od nowicjatu poprzez studia seminaryjne, w których podkreślali oni duże zdolności intelektualne ks. Krzysztofa, przełożeni skierowali go na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. W związku z tym ks. Krzysztof został przeniesiony do domu zakonnego w Warszawie, gdzie rozpoczął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej w roku akademickim 1981/1982. W 1983 roku otrzymał stypendium naukowe i wyjechał na dwumiesięczny kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut w Republice Federalnej Niemiec. Na mocy decyzji przełożonych, z dnia 18 czerwca 1984 roku, ks. Krzysztof został skierowany do domu zakonnego w Piastowie. Powierzono mu tam obowiązki wikariusza w miejscowej parafii oraz urząd wicesuperiora wspólnoty. W 1985 roku ks. Krzysztof zwrócił się z prośbą o pozwolenie rozpoczęcie kursu doktoranckiego na Akademii Teologii Katolickiej. Po otrzymaniu aprobaty przełożonych zakonnych rozpoczął studia doktoranckie w roku akademickim 1985/1986. Na mocy decyzji prowincjalatu, z dnia 20 czerwca 1986 roku, podjął zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W samym roku został skierowany do domu zakonnego w Zakopanem-Antałówce, gdzie podjął obowiązki wikariusza w miejscowej parafii. Dnia 2 czerwca 1987 roku został mianowany superiorem wspólnoty zakonnej w Zakopanem przy Bulwarach Słowackiego 2. W 1989 roku przełożeni skierowali ks. Krzysztofa do Elbląga, gdzie podjął zadania wicesuperiora i ekonoma miejscowej wspólnoty oraz objął urząd proboszcza parafii p.w. Błogosławionego Brata Alberta Chmielowskiego. Obok obowiązków duszpasterskich kierował tam budową kościoła. Jego działalność duszpasterska spotkała się z uznaniem duchowieństwa diecezjalnego. Wyrazem tego była nominacja, z dnia 9 kwietnia 2000 roku, na wicedziekana dekanatu Elbląg-Północ. Kolejnym miejscem działalności duszpasterskiej ks. Krzysztofa była wspólnota zakonna w Warszawie. Od dnia 1 lipca 2002 roku podjął tam obowiązki superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty oraz urząd proboszcza parafii p.w. NMP Matki Zbawiciela. Tam również obowiązki duszpasterskie godził z nadzorowaniem prac budowlanych przy kościele oraz domu zakonnym. Następnie, dnia 3 czerwca 2009 roku, ks. Krzysztof otrzymał dekret kierujący go do domu zakonnego w Bielsku-Białej. Podjął tam obowiązki rekolekcjonisty, co pozwoliło mu rozwijać niewątpliwie wielki talent kaznodziejski, oraz pomocy duszpasterskiej przy parafii p.w. NMP Królowej Świata. Na mocy decyzji przełożonych ks. Krzysztof został przeniesiony do domu zakonnego w Mikołowie, gdzie od 1 lipca 2010 roku, sprawował obowiązki pomocy duszpasterskiej przy miejscowej parafii. Po czterech latach, dnia 21 grudnia 2014 roku, ks. Krzysztof odpowiedział pozytywnie na potrzeby prowincji i przeniósł się do Węgorzewa. Tam zastąpił, zmarłego nagle proboszcza, i podjął się obowiązków superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty oraz otrzymał urząd administratora parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej. Od 1 lipca 2015 roku został mianowany proboszczem parafii oraz powierzono mu urząd superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty. W tym okresie obowiązki duszpasterskie łączył z kontynuacją budowy nowej świątyni parafialnej.

Ks. Krzysztof Świętoń zmarł nagle, dnia 17 marca 2016 roku. Odszedł do Pana w: 64 roku życia, 37 roku kapłaństwa i 44 roku życia zakonnego. Pogrzeb odbył się dnia 22 marca w Bazylice Mniejszej NSPJ w Trzebini. Został pochowany w grobowcu zakonnym przy trzebińskim sanktuarium. W dniach poprzedzających pogrzeb, w węgorzewskiej parafii pw. MB Fatimskiej, parafianie i mieszkańcy miasta także pożegnali swojego duszpasterza (www.wegorzewo.mazury.pl).