Nowy Rok Liturgiczny - Pierwsza Niedziela Adwentu

wienec adw

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Rozpoczynamy go od okresu Adwentu – czasu przygotowania na przyjście Pana.

Jedną z form dobrego przeżywania czasu adwentu jest uczestnictwo w roratach, które będą odprawiane w naszym kościele od poniedziałku do piątku, o godz. 17.00. Do uczestnictwa w roratach w szczególny sposób zapraszamy dzieci. Zwracamy się do rodziców z uprzejmą prośbą o podtrzymanie tego pięknego zwyczaju i prosimy, aby dzieci przynosiły do kościoła zapalone lampiony.

Na zakończenie każdej niedzielnej Mszy św. w okresie Adwentu będziemy poświęcać i rozdawać opłatki wigilijne. W dni powszednie opłatki będą do nabycia w zakrystii.