ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

IMG_4227          TY JESTEŚ KAPŁANEM NA WIEKI

28 maja  2011 w naszym Sanktuarium odbyły święcenia kapłańskie i święcenia diakonatu. Szafarzem święceń był JE ks. Bp Jan Zając z Krakowa. Siedmiu diakonów przyjęło kapłaństwo i pięciu alumnów przyjęło święcenia diakonatu. Wśród nowowyświęconych kapłanów jest także ks. Grzegorz Skulski SDS, który odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii. Mszę św. prymicyjną  odprawi w naszym kościele 26 czerwca 2011 roku o godz. 11.30. W tym dniu także wygłosi słowo Boże i udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Nowowyświęconych polecamy modlitwie.

Święcenia kapłańskie przyjęli:

Dk. Rafał Chlebowski, parafia pw. Świętego Bartłomieja i Świętej Jadwigi Śląskiej, Trzebnica, archidiecezja wrocławska.
Dk. Łukasz Darowski, parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, Rybnik, archidiecezja katowicka.
Dk. Marek Domański, parafia pw. Świętego Mikołaja, Rudno, diecezja gliwicka.
Dk. Daniel Jamroży, parafia pw. Świętej Anny, Branew, diecezja sandomierska.
Dk. Sebastian Polak, parafia pw. Świętego Michała Archanioła, Piastów, archidiecezja warszawska.
Dk. Grzegorz Skulski, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Jarnołtów, diecezja opolska.
Dk. Andrzej Wacławek, parafia pw. Świętego Bartłomieja i Świętej Jadwigi Śląskiej, Trzebnica, archidiecezja wrocławska.

Święcenia diakonatu przyjęli:

Kl. Robert Gawłowski, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Żurawica, archidiecezja przemyska.
Kl. Łukasz Karasiński, parafia pw. Świętego Mikołaja, Sadlno, diecezja włocławska
Kl. Szymon Kula, parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Bielsko-Biała, diecezja bielsko-żywiecka.
Kl. Włodzimierz Szydłowski, parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Jezior, Brasław, diecezja witebska, Białoruś.
Kl. Paweł Wróbel, parafia pw. Ducha Świętego, Mielec, diecezja tarnowska.