Wspólnota Zakonna

Duszpasterze Parafii:

 

Ks. Piotr  SDS, proboszcz, kustosz Sanktuarium, rektor bazyliki, przełożony domu zakonnego, w parafii od 2009,  parafialny tel. kom. +48 668 829 119

 

Ks. Artur  SDS, w parafii od 2018, wikariusz, kapelan Zakładu Karnego w Trzebini, zastępca kapelana Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, tel. do domu zakonnego:  + 48 32 753 54 03, szpitalny kapelański tel. kom. 793 333 831

 

Ks. Edward SDS, we wspólnocie zakonnej od 2010, kapelan Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, pomoc duszpasterska, ekonom domu zakonnego,  spowiednik sióstr,  tel. + 48 32 753 54 11, szpitalny kapelański tel. kom. 793 333 831.

 

 Ks. Roman SDS, w parafii od 2010, pomoc duszpasterska, penitencjarz, tel.+ 48 32 753 54 02.

 

Ks. Marcin SDS, we wspólnocie zakonnej od 2018, zastępca przełożónego domu zakonnego, duszpasterz Wolontariatu Misyjnego Salvator tel. wolontariatu 530 318 475, tel. do domu zakonnego + 48 32 753 54 04.

 

Ks. Adam SDS, we wspólnocie zakonnej od 2016, duszpasterz Wolontariatu Misyjnego Salvator  tel. do wolontariatu 530 318 475, tel. do domu zakonnego +48 32 753 54 06, wykładowca WSD Salwatorianów

 

Ks. Daniel SDS, w parafii od 2018, pomoc duszpasterska, zastępca kapelana Zakładu Karnego w Trzebini, tel. do domu zakonnego +48 32 753 54 10, 

 

Ks. Joachim SDS, we wspólnocie zakonnej od 2003,  emeryt, pomoc duszpasterska, tel.+ 48 32 753 54 05.

 

Ks. Tadeusz SDS, we wspólnocie zakonej od 2006, emeryt, pomoc duszpasterska, tel. +48 32 753 54 07.

 

Br. Krzysztof  SDS, we wspólnocie zakonej od 2017, prace zlecone przez superiora, tel. +48 32 753 54 09.

 

Duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Domu Rekolekcyjnym:

 

www.cfdtrzebinia.sds.pl