2 Niedziela Wielkiego Postu - 25.02.2018

1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej. W ramach niedzielnych kazań słuchamy nauk rekolekcyjnych, które głosi ks. Marek Gadomski SDS, który na co dzień pracuje w Wolontariacie Misyjnym Salwator. 

2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Otoczmy ich serdeczną modlitwą i troską, także materialną. Nasze ofiary mają wspomóc misjonarzy. Przy drzwiach kościoła zbiórka do skarbon. „Ad gentes”.

3.W środę o godz. 7.00 Msza św. imieninowa ks. Romana. Solenizanta polecamy państwa modlitwie i zapraszamy na Mszę św. w jego intencji.

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 17.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

5. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00 i 17.00. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

6. Okazja do spowiedzi św. w naszym kościele jest codziennie w ramach dyżuru stałego konfesjonału. Zachęcamy także do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 16. 00 i w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15.

7. W zakrystii do nabycia baranki na stół wielkanocny. Część ofiar z baranków przeznaczona jest na pomoc biednym i potrzebującym rodzinom z naszej parafii. Ofiary ze skarbonki dla ubogich będą przeznaczone na bony, które będą wydawane po piątej niedzieli WP. Prosimy o wsparcie i pomoc.

8. Salwatoriański Ośrodek Powołań wraz z Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej i Wolontariatem Misyjnym Salwator, a także referatem Sióstr Salwatorianek i Betanek zapraszają na kolejne Spotkanie Maturzystów i nie tylko. Odbędzie się ono 3 marca 2018 r. w naszej bazylice. Początek godz. 15.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej parafii oraz w gablotce. Zapraszamy tegorocznych maturzystów oraz młodzież skupioną wokół salwatoriańskich parafii i nie tylko.

9. Szanownym Jubilatom i Solenizantom obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia i obejmujemy naszą modlitwą.