4 Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018

 1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym, codziennym wysiłku. Bóg zapłać ks. Markowi za posługę Słowa.

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu: Drodze Krzyżowej w piątek o godz.16.00; Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15.

3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i państwo, pozostawieni własnemu losowi. Ofiary można składać do skarbony. Pomoc będzie udzielona w formie bonów w poniedziałek po piątej niedzieli WP.

5. Informujemy, że chorych odwiedzimy 15 marca od godz.7.30. Prosimy ich powiadomić.

6. Szanownym Jubilatom i Solenizantom obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia