Niedziela Palmowa - 25.03.2018


1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Szczegółowy program liturgii Wielkiego Tygodnia i spowiedzi został umieszczony na dużych afiszach znajdujących się w obu przedsionkach kościoła oraz na tablicy ogłoszeń i w biuletynie. Będą również NOCE KONFESJONAŁÓW. Zapraszamy do spowiedzi i na adorację w Ciemnicy i przy Bożym Grobie.

2. Od jutra następuje zmiana w godzinach odprawiania wieczornej mszy św. w ciągu tygodnia. Msza św. wieczorna o godz. 18.00

3. W Wielki Czwartek zapraszamy na godz. 18.00. We wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą.

4. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Zapraszamy na godz. 17.00 na Drogę Krzyżową, a o 18.00 na Nabożeństwo Wielkopiątkowe. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.

5. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post powstrzymując się od pokarmów mięsnych. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triuduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę wszystkich parafian, sympatyków i gości zachęcamy do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20.00 i będzie połączona z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ. Prosimy o przyniesienie świec na Liturgię Wielkiej Soboty. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się o godzinie: 10.00, 11.00, 12.00.

6. Ofiary przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbon wystawionych przy wyjściach z Kościoła. Koszt kwiatów to ok. 3500 zł. Dziękujemy również Państwu za wszelkie ofiary, które otrzymaliśmy, by pomóc rodzinom wielodzietnym i ubogim.

7. Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w sobotę o godz. 13.00. Bardzo proszę, aby przy sprzątaniu kościoła zaangażowały się panie nie tylko z Sodalicji Mariańskiej.

8. Polecamy najnowszy numer biuletynu Echo Bazyliki. Jest to już numer świąteczny. Kolejny ukaże się 22 kwietnia.

9. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Szanownym Jubilatom i Solenizantom obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia.