8 Niedziela zwykła - 3.03.2019

1. Dzisiejsza, ósma niedziela w ciągu roku zamyka pierwszą część tak zwanego okresu zwykłego, która stanowi swoisty pomost pomiędzy okresem Narodzenia Pańskiego a Wielkim Postem. W najbliższą środę, 6 marca, rozpoczniemy zatem okres przygotowania do świąt Wielkanocnych, czyli właśnie Wielki Post. W poniedziałek i wtorek na godz. 16.40 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające. Prosimy w sposób szczególny Sodalicję Mariańską i Apostolstwo Modlitwy Mężczyzn.

2. Msze św. w Środę Popielcową w naszym kościele celebrujemy w następującym porządku: 7.00, 9.00 i 17.00. Składka z Środy Popielcowej przeznaczona jest na cele jałmużny postnej dla ubogich.

3. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.

4. W piątek rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszym kościele o godz. 16.00. W przyszłą niedzielę, czyli w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczniemy nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Będą one odprawiane o godz. 17.15. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.

5. Składka zbierana podczas Gorzkich Żali, jak i puszka na ofiary z tyłu kościoła przeznaczone będą na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary z puszki „dla biednych” będą przeznaczone na pomoc w formie bonów dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących.

6. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary na tacę.