Zapowiedź misji świętych w naszej parafii

119489723 1067011153752619 3242019902311884983 n optimized

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego kościoła, w naszej wspólnocie Kościoła od 4 do 11 października br. przeżywać będziemy Misje Święte, o których św. Jan Paweł II mówił, że są „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.

Misje to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa w Jego słowie, sakramentach i modlitwie Kościoła. Wobec nowej sytuacji świata, nowych i zmiennych współzależności między narodami i kulturami, wobec nowych wyzwań codzienności – trzeba nam na nowo spojrzeć na fundamentalne prawdy życia dotyczące wiary w Boga, Kościoła, człowieka...
Wiara z dnia wczorajszego może nie wystarczyć jutro. Współczesne czasy domagają się od nas nawrócenia, zacieśnienia więzi z Bogiem i pogłębienia wiedzy religijnej. Misje parafialne mają nam ułatwić osobistą odpowiedź na pytanie: co to znaczy być dzisiaj uczniem Chrystusa?
W poczuciu naszej duszpasterskiej odpowiedzialności za Was przed Bogiem, w świadomości ciążącego na nas obowiązku prowadzenia do zbawienia, kierujemy do Was te słowa zaproszenia i informacji. Prosimy, by w miarę możliwości w każdym dniu być na misyjnym spotkaniu z Chrystusem. „Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas, Pan puka do Twych drzwi, może ostatni raz...”
Wraz z programem przekazujemy wyrazy modlitewnej pamięci, zapraszając do udziału w tych niepowtarzalnych dniach łaski.

Wasi Duszpasterze
i Ojciec Misjonarz
Salwatorianie