Święcenia biskupie ks. Karola Kulczyckiego SDS

kulczycki

Ks. Karol Kulczycki, Salwatorianin, Ordynariusz Diecezji Port Pirie w Australii, 29 września 2020 r. w Trzebini otrzyma święcenia biskupie. Biskup Nominat jest pierwszym Polakiem mianowanym biskupem w Australii, gdzie pracował niemal dwadzieścia lat.

29 września 2020 roku o godzinie 11:00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini odbędzie się uroczystość święceń biskupich ks. Karola Kulczyckiego, Salwatorianina. Szafarzem będzie Nuncjusz Apostolski w Australii Abp Adolfo Yllana. Współkonsekrować będą Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski oraz Przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego Bp Jacek Kiciński CMF z Wrocławia.

Ks. Karol Kulczycki urodził się 19 października 1966 w Górze. W latach 1981–1984 kształcił się w szkole zawodowej w Lesznie, a w latach 1984–1987 kontynuował edukację w technikum samochodowym w Głogowie. W 1987 wstąpił do zakonu salwatorianów w Bagnie, gdzie odbył magisterskie studia filozoficzno-teologiczne. W latach 1994–1997 pracował w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań, od 1996 jako jego dyrektor. Następnie rozpoczął pracę duszpasterską w Australii: w latach 1997–2018 posługiwał w Regionie Australijskim Polskiej Prowincji Salwatorianów. W latach 2010–2018 zajmował stanowisko superiora regionu australijskiego salwatorianów, a ponadto był kapelanem w Prendiville College w Ocean Reef i wikariuszem w miejscowej parafii. Równocześnie w zasiadał w zarządzie komisji archidiecezjalnej Catholic Outreach w Perth (2011–2017). W latach 2013–2018 należał do salwatoriańskiej międzynarodowej komisji ds. powołań, a w 2018 został członkiem salwatoriańskiej międzynarodowej komisji ds. komunikacji. W 2018 objął stanowisko wiceprowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie.

1 sierpnia 2020 ojciec święty Franciszek ustanowił ks. Karola Kulczyckiego pierwszym Polakiem mianowanym biskupem w Australii. Jako dewizę biskupią ks. Karol Kulczycki przyjął słowa „In Te Domine speravi” (W Tobie, Panie, zaufałem). 28 października 2020 ma odbyć ingres nowego biskupa do katedry św. Marka w Port Pirie.

Diecezję Port Pirie ustanowiono w 1887 roku. Zajmuje ona powierzchnię 980 tys. kilometrów kwadratowych (jest trzykrotnie większa od Polski) i znajduje się w centralnej części kontynentu, w stanie Południowa Australia.