Ks. Roman Góral SDS nie żyje

nekrolog

Ks. Roman Góral urodził się 29 marca 1949 roku w Prusicach w powiecie trzebnickim. Dnia 18 kwietnia 1949 roku otrzymał sakrament chrztu świętego w parafii pw. Św. Jakuba w Prusicach. Wzrastał wraz z trzema braćmi i czterema siostrami w rodzinie Mikołaja i Katarzyny zd. Kanak. Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym we Wszemirowie, gdzie wraz z rodziną przeprowadzili się w 1962 roku. Jego młodszy brat, ks. Stanisław – wieloletni misjonarz w Tanzanii, poszedł w jego ślady i również wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.
W latach 1956-63 uczęszczał do szkoły podstawowej w Prusicach. Następnie kontynuował edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Wrocławiu, gdzie w latach 1963-66 uzyskał kwalifikacje frezera. Podjął wówczas pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. Mając na uwadze dobrą opinię i zaangażowanie w powierzone mu prace, ks. Roman został skierowany do wieczorowego Technikum Mechanicznego dla pracujących we Wrocławiu. Naukę w zakresie szkoły średniej zakończył egzaminem maturalnym w 1969 roku oraz tytułem technika mechanika o specjalności obróbki skrawaniem. Podjął wówczas pracę w Fabryce Wagonów Pafawag w Żmigrodzie jako nauczyciel zawodu – instruktor. W grudniu 1972 roku został przeniesiony do pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Pafawag w Trzebnicy oraz skierowany na kurs pedagogiczny, w celu uzyskania kwalifikacji potrzebnych w pracy z młodzieżą.
W tym czasie, jak napisał w swoim życiorysie, odezwał się w nim głos powołania. Mimo, że czuł się spełniony jako nauczyciel zawodu, rosło w nim pragnienie głoszenia Słowa Bożego oraz pójścia za przykładem Jezusa i Jego apostołów. Dlatego dnia 3 stycznia 1973 roku złożył podanie do prowincjała salwatorianów z prośbą o przyjęcie do zgromadzenia. Pozytywna odpowiedź nadeszła w piśmie z dnia 6 marca 1973 roku. Zapewne nie bez wpływu na pozytywną odpowiedź rady prowincjalnej salwatorianów była bardzo dobra opinia proboszcza w parafii we Wszemirowie, ks. Władysława Mszala SDS, jaką wystawił kandydatowi. Po zakończonych rekolekcjach, dnia 7 września 1973 roku, ks. Roman rozpoczął nowicjat w Bagnie. Po roku formacji podstawowej, wraz z grupą współbraci, 7 września 1974 roku przyjął habit zakonny, a dzień później złożył pierwszą profesję zakonną w Bagnie.
W latach 1974-80 studiował dyscypliny filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Początkowo w czasie rozmów z przełożonymi sygnalizował gotowość do wyjazdu na misje. Jednak późniejsze entuzjastyczne opinie ks. Władysława Mszala, w których wskazywał na ogromne zaangażowanie kleryka Romana w posługę duszpasterską oraz gotowość do pomocy w pracach budowlanych przy remoncie kościoła we Wszemirowie, potwierdziły opinie wychowawców seminaryjnych, widzących w nim idealnego kandydata na duszpasterza parafialnego. W trakcie czwartego roku studiów podjął decyzję o związaniu się na całe życie z dziełem apostolskim Ojca Jordana. Dnia 8 września 1978 roku złożył śluby wieczyste w Bagnie. Święcenia diakonatu otrzymał dnia 21 kwietnia 1979 roku, z rąk arcybiskupa Henryka Gulbinowicza w bazylice trzebnickiej. Zwieńczeniem formacji seminaryjnej ks. Romana były święcenia kapłańskie, które przyjął dnia 16 kwietnia 1980 roku, poprzez posługę arcybiskupa Henryka Gulbinowicza w Dobroszycach.
Pierwszą placówką duszpasterską neoprezbitera z Wszemirowa był dom zakonny w Trzebini, gdzie powierzono mu obowiązki wikariusza przy tamtejszej parafii. Po trzech latach przełożeni, na mocy dekretu z dnia 20 czerwca 1983 roku, przenieśli ks. Romana do Bystrej Śląskiej. W nowym miejscu pełnił obowiązki wikariusza przy miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W 1984 roku ks. Roman Góral został skierowany do nowego miejsca pracy duszpasterskiej. Od 30 czerwca 1984 roku przynależał do wspólnoty zakonnej w Węgorzewie, a pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi. Dzięki listowi, który ks. Roman wysłał do prowincjała w grudniu 1984 roku dowiadujemy się, że do jego obowiązków należały: zajęcia duszpasterskie w parafii oraz katecheza w wymiarze 23 godzin tygodniowo.
Kolejnym etapem posługi duszpasterskiej ks. Romana była wspólnota zakonna w Międzywodziu, gdzie od 9 września 1985 roku pełnił obowiązki wikariusza, początkowo w Międzywodziu, a w okresie późniejszym zamieszkał na stałe przy parafii pw. Św. Katarzyny w Kołczewie. Po roku, na mocy decyzji przełożonych z dnia 20 sierpnia 1986 roku, przeniesiono ks. Romana Górala do Krzywina Gryfińskiego i powierzono mu stanowisko proboszcza miejscowej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Oprócz obowiązków duszpasterskich, w październiku tego roku, przełożeni powierzyli ks. Romanowi obowiązki wicesuperiora wspólnoty zakonnej w Widuchowej, którą to funkcję pełnił przez trzy kadencje. W uznaniu za gorliwą posługę duszpasterską ks. Roman został 1 lipca 1991 roku mianowany przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego dekanalnym duszpasterzem rodzin oraz wizytatorem religii dekanatu Banie. Na mocy dekretu prowincjała z dnia 3 czerwca 2009 roku, ks. Roman został mianowany na urząd superiora i ekonoma wspólnoty w Krzywinie Gryfińskim. Po 24 latach posługi duszpasterskiej jako proboszcz parafii w Krzywinie Gryfińskim, ks. Roman Góral został skierowany do wspólnoty zakonnej w Trzebini. Od 1 lipca 2010 roku był kapelanem szpitala oraz pomocnikiem kapelana więzienia, a także pomocy duszpasterskiej przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. W 2014 roku został zwolniony z obowiązków kapelana szpitala i więzienia, nadal podejmował obowiązki pomocy duszpasterskiej i penitencjariusza w miejscowej parafii. W 2018 roku, na mocy dekretu prowincjała z dnia 4 czerwca, od dnia 1 lipca ks. Roman pełnił obowiązki konsultora wspólnoty zakonnej oraz posługę pomocy duszpasterskiej i penitencjarza w bazylice. W Trzebini ks. Roman nie pozbył się cech troskliwego gospodarza i chętnie włączał się w prace przy pielęgnacji parku oraz zaplecza domu zakonnego. Był bardzo odpowiedzialnym i sumiennym spowiednikiem.
W opinii parafian z Krzywina, którzy wyrazili swój żal w związku z informacją o nagłej śmierci ich byłego proboszcza, pozostanie jako gorliwy i wymagający (w dobrym tego słowa znaczeniu) duszpasterz. Jako ten, który „trzymał całą wieś w jedności.” Również dla wielu współbraci oraz osób, które spotkały go na drodze swego życia, pozostanie zapamiętany jako sumienny i gorliwy duszpasterz, zdecydowany w wyrażaniu swojej opinii i konsekwentny w realizacji podejmowanych przez siebie wyzwań.
Kilka dni po tym, kiedy zdiagnozowano u niego zarażenie wirusem COVID19, ks. Roman Góral został hospitalizowany. Zakończył swą ziemską pielgrzymkę w godzinach wieczornych dnia 3 lutego 2021 roku. Odszedł w 72 roku życia, 47 roku życia zakonnego i w 41 roku kapłaństwa. Ostatnie pożegnanie ks. Romana odbędzie się dnia 9 lutego br., o godz. 11:00 w bazylice NSPJ w Trzebini. Następnie odprowadzimy śp. Ks. Romana na miejsce wiecznego spoczynku w grobowcu salwatorianów w Trzebini.

Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS