Z życia parafii

Piknik Rodzinny za nami

20180602 161117

W minioną sobotę w ogrodach klasztornych odbył się Piknik Rodzinny. Specjalnie dla dzieci przygotowano gry i zabawy animacyjne dla dzieci, konkursy z nagrodami, atrakcje przygotowane przez strażaków oraz wystawa i aukcja prac autorstwa Weroniki Maślej. Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj

Piknik Rodzinny - zaproszenie

piknik salwator

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy, jak co roku, na Piknik Rodzinny w ogrodach klasztornych przy bazylice. Odbędzie się on 2 czerwca w godz. od 15.00 do 18.00. W programie m.in. gry i zabawy animacyjne dla dzieci, konkursy z nagrodami, atrakcje przygotowane przez strażaków oraz wystawa i aukcja prac autorstwa Weroniki Maślej.

Pierwsza Komunia Święta - 6 maja 2018

20180506 125707 1

W ubiegłą niedzielę 6 maja 2018 roku w naszej Parafii grupa osiemnaściorga dzieci  przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Liturgia rozpoczęła się przy grocie Matki Bożej od pokropienia wodą święconą i błogosławieństwa rodziców. Następnie w procesji udaliśmy się do kościoła, by sprawować uroczystą Eucharystię. We Mszy Świętej, której przewodniczył wikariusz ks. Rafał Wagner SDS, a słowo Boże wygłosił proboszcz ks. Piotr Żydek SDS, czynny udział brały dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodzice. Pamiętajmy w swoich modlitwach o dzieciach pierwszokomunijnych, aby zawsze pozostały wierne Jezusowi i jak najczęściej się z Nim jednoczyły w Komunii Świętej.

Sakrament Bierzmowania 2018

W poniedziałek 30 kwietnia br. miała miejsce uroczysta Msza, podczas której 16 młodych ludzi przyjęło w bazylice sakrament bierzmowania. Liturgii przewodniczył i sakramentu udzielił bp Damian Muskus z Krakowa. Długi okres przygotowania, w którym młodzieży towarzyszyli ks. Proboszcz i ks. Rafał Wagner SDS, został zwieńczony udzieleniem łaski, która ma pomagać w wykazywaniu dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej liturgii serdecznie dziękujemy, a młodzieży gratulujemy, życząc mocy Ducha Świętego w wyznawaniu wiary każdego dnia.

Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

zmartwychwstały

Z sercem wypełnionym nadzieją, płynącą z doświadczenia wielkopostnej przemiany i odnowy stajemy przed Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Wierząc, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, a w Jego sercu dobroci i miłości skarb nieprzebrany, z ufnością ducha przybliżmy się do Niego, Zwycięzcy piekła i szatana.
W cieniu Jego krzyża i w blasku Jego zmartwychwstania możemy odnaleźć to, co w życiu najważniejsze: prawdę o Jego odwiecznej miłości do każdego z nas. On, Który się za nas wszystkich ofiarował, daje nam na święta jego Paschy upragniony dar pokoju. Przyjmijmy ten dar; jest on znakiem tego, że Bóg, Pan wszechrzeczy, rozjaśnił nad nami swoje oblicze i w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dał nam Swoje zbawienie.
Życzę, aby dar pokoju i zbawienia wysłużone Najświętszą Krwią Syna Bożego przeniknęły do Waszego życia i nieustannie owocowały pełnym radości zmartwychwstaniem, na wzór Jedynego, Zmartwychwstałego – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

Z darem modlitwy,
w imieniu Duszpasterzy Bazyliki
Ks. Piotr Żydek SDS