Z życia parafii

Wszyscy idziemy za Chrystusem

fatima2017 0235

Salwatoriańscy maturzyści i młodzież skupiona wokół naszych apostolatów młodzieżowych, po raz kolejny, tuż przed 3 niedzielą Wielkiego Postu, zgromadziła się w Trzebini na wspólnej modlitwie i dziękczynieniu Bogu za otrzymane dary. Zdjęcia w galerii.

Spotkanie maturzystów i nie tylko

Obraz1

Bazylika NSPJ w Trzebinia, Salwatoriański Ośrodek Powołań wraz z Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej i Wolontariatem Misyjnym Salvator, a także referatem Sióstr Salwatorianek i Betanek zapraszają na kolejne Spotkanie Maturzystów i nie tylko! Odbędzie się ono 18 marca 2017 r. w naszej bazylice. Spotkanie będzie wielkim dziękczynieniem i modlitwą za życie i odwagę Heleny Kmieć. Hasło jakie będzie przyświecać temu spotkaniu to: Wszyscy idziemy za Chrystusem. Gościem specjalnym będzie Michał  Koterski, polski aktor, prezenter telewizyjny i satyryk.  Szczegółowe informacje na stronach internetowych naszych apostolatów młodzieżowych, a także na portalach  społecznościowych. Zapraszamy tegorocznych maturzystów oraz młodzież skupioną wokół salwatoriańskich parafii jak i młodzież okolicznych parafii.

Rekolekcje wielkopostne - marzec 2017

Trzebinia rekolekcje 2017 plakat A3 2 page 001

Przez trzy kolejne niedziele (12, 19 i 26 marca) będą odbywać się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Duchową drogę zaproponuje nam ks. Marcin Dębkowski SDS z Krakowa. Podejmując tę drogę będziemy próbowali odnaleźć siebie poprzez zagłębienie się w Słowo Boże. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w ramach kazań podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwa Wielkiego Postu

drogakrzyzowa

Czas Wielkiego Postu skłania nas do głębszego rozważania tajemnicy męki i śmierci Jezusa. Pomaga nam w tym modlitwa, w której towarzyszymy Ukrzyżowanemu. Tradycyjnie zapraszamy w każdy piątek Wielkiego Postu na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele o godz. 16.00. W każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Będą one odprawiane o godz. 17.15. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.

franciszek wielki post

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).