Z życia parafii

Koncert Pasyjny "Siedem ostatnich słów Jezusa na Krzyżu"

14 Katedr granat

Spowiedź przed Świętami Wielkanocnymi

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Soboty:

10.00 - 12.00 oraz 15.00 - 17.00

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w kośćiele nie może przebywać więcej niż 5 osób.

Transmisja na żywo

Przypominamy, że jest możliwość uczestniczenia w Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w kaplicy MB Fatimskiej. Od kilku lat zainstalowana jest kamera internetowa, która umożliwia obserwowanie wszystkiego, co dzieje się w naszym sanktuarium. 

Wystarczy, że naciśniesz na ikonę "Transmisja na żywo" na tej stronie (z prawej stronie ekranu)

transmisja

lub skorzystasz z tego linku: http://stream-aries.livetonet.pl/

Błogosławieństwo pokarmów

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

***
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Zakaz wstępu do klasztornego parku

Informujemy, że w związku z najnowszymi ograniczeniami wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów

Park Klasztorny będzie zamknięty.

Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się,

jazdy na rowerze i gromadzenia się.

Wstęp na teren klasztorny możliwy jest tylko dla osób, które chcą uczestniczyć w liturgii w kościele
oraz dla osób udających się do kancelarii parafialnej w celu załatwienia najważniejszych spraw.

Zakaz obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania. Za jego złamanie grozi kara grzywny od 5 do 30 tys. zł.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące walki z kornawirusem można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/koronawirus