Stały Konfesjonał

 

 Stały konfesjonał to szansa dla Ciebie,

byś zawsze mógł pojednać się z Bogiem.

W naszej Bazylice okazja do spowiedzi

od wtorku do soboty w godzinach

7.30 – 8.00

10.30 - 11.30

17.30 - 18.15 

 

w poniedziałki, niedziele i uroczystości, a także w czasie wakacji - lipiec - sierpień

okazja do spowiedzi tylko przed każdą Mszą św.

 
Posługa spowiedników
od września 2023r. do czerwca  2024r.

WTOREK
 
10.30 - 11.30 - Ks. Jerzy  
ŚRODA  
  10.30 - 11.30 - Ks. Tomasz
CZWARTEK 
10.30 - 11.30 - Ks. Ryszard
PIĄTEK 
      10.30 - 11.30 - Ks. Tadeusz
SOBOTA  
  10.30 - 11.30 - Ks. Jan
 

 

Zapraszamy także w Wielki Piątek

na "Noc konfesjonałów" w godz. od 21.00 do 24.00.

Sakrament pokuty i pojednania W Kościele rzymskokatolickim polega na wyznaniu grzechów przez wiernego Panu Bogu w osobie spowiednika. Katechizm określa sakrament pokuty następująco: "...jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione".
Ewangelia Jana:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. J 20, 22b-23.
Podstawą biblijną sakramentu jest Ewangelia Jana, w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Choć najważniejszą częścią spowiedzi jest wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, to stanowi ona także pewne przewodnictwo w sprawach sumienia. Dla ważności tego sakramentu obok wyznania grzechów oraz odpowiedniej formuły i gestów liturgicznych niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz pokuta, będące odpowiedzią grzesznika na łaskę.

Pierwsze piątki
W obecnej praktyce duszpasterskiej przyjęła się spowiedź co miesiąc. W Polsce wiele osób spowiada się w pierwsze piątki każdego miesiąca. Zwyczaj ten pochodzi z tradycji przyjmowania wynagradzającej Komunii Świętej w pierwszy piątek miesiąca, która wynika z objawień Św. Małgorzaty Marii Alacoque. Usłyszała ona m.in. od Jezusa: Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Częsta spowiedź
Częsta spowiedź z grzechów lekkich jest zalecana przez Kościół dla wszystkich wierzących. Przypomniał o niej np. Pius XII w encyklice Mystici Corporis Christi. "Przez [częstą spowiedź] bowiem wzmaga się poznanie siebie, rośnie pokora chrześcijańska, tępi się złe obyczaje, zapobiega się lenistwu duchowemu i oziębłości, oczyszcza się sumienie, a wzmacnia wola, zapewnia się zbawienne kierownictwo duszy, a wreszcie mocą tego sakramentu pomnaża się łaska."
Wielu świętych spowiadało się co tydzień, m.in. Franciszek Salezy czy Josemaria Escriva. Cotygodniową spowiedź praktykował m.in. Jan Paweł II.

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

 

Warto zajrzeć także na:

www.spowiedz.pl